2011. február 1., kedd

Kondicionáló, erősítő torna

(tornaszer nélkül)

Javaslat: ágyon, matracon vagy szivacson tornázzon fekvő testhelyzetekben
Hetente legalább 3 x 30 perces torna javasolt, de leginkább a napi 20-30 perces torna lenne szükséges, a gyakorlatokat 8 – 10x javasolt ismételni.

Kiinduló helyzet: háton fekvő testhelyzet, karok kényelmesen törzs mellett nyújtva, lábak is nyújtva egymás mellett.
1. Hátrahúzzuk a vállakat, kiemel a mellkas, zárnak a lapockák, majd lazítunk.
2. Felhúzzuk mindkét vállat fülünk felé, majd nyújtózunk velük és a karokkal is törzs mellett lefelé.
3. Felfelé elemeljük a vállakat az ágyról, gömbölyítjük a hátunkat, majd lassan visszahúzzuk őket hátra, kiemel a mellkas, majd lazítunk.
4. Lassan vállkörzést indítunk előrefelé, karok közben törzs mellett maradnak, majd utána ellenkező irányban, hátrafelé is.
5. Egyik vállat fül felé húzzuk, másikkal nyújtózunk lefelé, utána cserélünk, váltogatjuk őket folyamatosan.
6. Nyújtva helyezkednek el a karok törzs mellett, leszorítjuk a karokat válltól a csuklóig teljes hosszában, majd lazítunk.

Kiinduló helyzet: hátonfekvés, behajlítjuk a könyököket, vállhoz hozzuk a kezeket, lábak nyújtva egymás mellett. Kezekben javasolt lenne egy-egy 0,5 l-es üdítősüveget tartani, melyet teletölt vízzel: ezeket azoknál a gyakorlatoknál használja, melyeket panasz nélkül végre tud hajtani ezzel a kis „súlyzóval”.
1. Felkarokat beleszorítjuk az ágyba, kiemeljük a mellkast, utána rögtön felemeljük a könyököket az ágyról előre felé, magasra, kezek vállnál maradnak, utána visszaengedjük a karokat a szivacsra és ismét kezdjük elölről.
2. Falkarokat odaszorítjuk törzsünk oldalához (kezek a kiinduló helyzet szerint vállnál maradnak), majd elengedjük, lazítunk.
3. Vigyük ki a könyökből hajlított karokat vállmagasságig oldalra, majd húzzuk őket vissza törzs mellé.
4. Csúsztassuk ki a karokat vállmagasságig, majd innen közelítsük a könyököket egymás felé mellmagasságban, törzsünk előtt, majd vigyük vissza őket oldalra és tegyük le.
5. Indítsunk lassú körző mozgásokat vállból mindkét karral, kezek még mindig vállnál vannak, könyök hajlítva. 

Ha egyik irány megvolt, végezzük el a körzést másik irányba is.

Kiindulás: hátonfekvés, könyököket visszanyújtjuk az ágyra, nyújtva helyezkednek el a karok törzs mellett. A fent említett súlyzókat, most is a kezekben kellene fogni.
1. Hajlítsuk felváltva a könyököket, húzzuk be a kezeket vállhoz, majd nyújtsuk őket folyamatosan. Kezekben vannak a 0,5 l-es üvegek. Ha nehezíteni akarunk, akkor a felkart nem a szivacson megtámasztva tartjuk, hanem a szivacsról enyhén elemelve pár cm-rel a talajról, és így végezzük a gyakorlatokat.
2. A kiindulásnak megfelelően helyezkedünk el, tenyerek lefelé néznek, súly a kézben. Most a tenyereket felfordítjuk a plafon felé, könyökök mozdulatlanul maradnak, majd visszafordítjuk a talaj felé.
3. Letesszük a súlyokat. Tenyereket beleszorítjuk az ágyba, mintha csuklónkat hajlítanánk, majd lazítunk.
4. Alkarok maradnak mozdulatlanul, tenyereket elcsúsztatjuk kisujj, majd hüvelykujj felé, lassan, majd vissza középre.
5. Alkarok szintén ne mozduljanak, kézfejeket, húzzuk hátra, emeljük el a szivacsról, majd lassan engedjük vissza.
6. Fogjuk a kezekbe a 0,5 l-es üvegeket. Könyököket hajlítva tegyük a tenyereket a hasunkra. Anélkül, hogy a könyököt elmozdítanánk, tenyereket vigyük plafon felé, vállból fordítsuk ki, tárjuk szét a karokat, majd visszafordítjuk őket a hasunkra, pihenünk.
7. Kiindulásban leírtak alapján fekszünk. Nyújtott karjainkat (kezekben a súlyzóval) fül mellé felemeljük, egészen hátra, itt megtartjuk őket és felváltva megnyújtózunk, majd lassan visszaengedjük őket nyújtva a szivacsra.
8. Most oldalra visszük ki a karokat nyújtva egészen fül mellé (ha megy), majd visszahozzuk őket törzs mellé. Arra kellene törekedni, hogy a karmozgásokat, ne csúsztatva végezzük, hanem a szivacs síkja felett, folyamatosan megtartva a karokat.
9. Vállmagasságig kivisszük oldalra a karokat, itt megállunk, majd innen behozzuk nyújtva a karokat és a mellkas előtt összeérintjük a kezeket (melyekben végig fogjuk a súlyzót), majd lassan visszaengedjük a karokat vállmagasságba és lazítunk.
10. Hajlítsuk a könyököt és hozzuk a kezeket vállhoz, innen indulva felváltva nyújtsuk a karokat vállmagasságban a levegőbe, mintha bokszolnánk, majd lazítunk.
11. Tegyük a kezeket (benne a súlyzóval) a hasunkra. Indítsunk két karral egyszerre nagy köröket a levegőbe, törzsünk előtt rajzoljuk őket. Lassan nagy köröket rajzoljunk, majd lazítunk.
12. Mellmagasságban nyújtsuk fel a karokat a levegőbe és váltott karral nyújtózzunk felfelé, húzzuk meg egyiket másikat folyamatosan, majd lazítunk.

Kiindulás: karok nyújtva a törzs mellett helyezkednek el, lábak is egymás mellett nyújtva.
1. Megfeszítjük a farizmot, megtartjuk egy kicsit, majd lazítunk.
2. Jól megfeszítjük a combok elülső részét, leszorítjuk a térdhajlatokat, lábfejeket pipálva hátrahúzzuk, majd lazítunk.
3. Leszorítjuk mindkét sarkat az ágyba, mintha hajlítanánk a térdeket, majd lazítunk.
4. Megnyújtózunk felváltva csípőből egyik-másik lábbal folyamatosan a térdeket végig nyújtva, a lábfejeket pedig végig pipálva tartjuk.

Kiinduló helyzet: Talpra húzzuk a lábakat és megtartjuk őket ebben a helyzetben.
1. Leszorítjuk mindkét sarkat a szivacsba, majd lazítunk.
2. Egyik térdünket hashoz húzzuk, visszatesszük talpra, majd másik lábbal ugyanígy.
3. Mindkét láb marad talpon. Egyik térdet hashoz húzzuk, ott megtartjuk, fölhúzzuk mellé a másik térdet. Derekat leszorítva tartjuk, és lassan közelítjük a lábakat a talaj fölé, de nem tesszük le, hanem lassan húzzuk vissza a térdeket pocak felé, majd ismételjük a lassú közelítést a talaj fölé és a felhúzást legalább hatszor.
4. Kiindulás ugyanaz, mint az előző gyakorlatnál, de itt már váltott lábbal végezzük a gyakorlatot tehát amíg engedjük az egyik talpat talaj fölé, addig húzzuk a másik térdet has felé. Így végezzük a gyakorlatot folyamatosan.
5. Egyik majd másik lábat ismét hashoz húzzuk. Mindkét térdet és bokát zárva tartva, indítsunk csípőből lassú csavargató mozdulatokat jobbra balra folyamatosan, miközben lassan közelítjük a talpakat a talaj felé.
6. Talpról indulva egyik térdet húzzuk hashoz, lassan húzzuk mellé a másikat is. Egyik láb marad hasnál, másikat próbáljuk kinyújtani a talaj fölé, tartsuk meg ott pár másodpercig, majd lassan visszahúzzuk pocakhoz. Ugyanezt a gyakorlatot elvégezzük másik lábbal is.
7. Ugyan az a feladat, mint az előbb, annyi kiegészítéssel, hogy a talaj fölé kinyújtott lábat megtartjuk, de mielőtt visszahúznánk hashoz, csípőből, nyújtott térddel meg kellene emelni a lábat magasra, majd lassan visszaengedni talaj fölé legalább 4x ismételve és csak ez után befejezni a gyakorlatot. Ismételjük másik lábbal is.
8. Szintén talpról indulunk, egyik lábunk hashoz húzva van, kezekkel kulcsoljuk át a térdet, másik lábbal pedig indítsunk bicikliző mozgást előrefelé legalább négy nagy kört lassan, majd hátrafelé is ugyanennyit. Ha elvégeztük a gyakorlatot egyik lábbal, ismételünk másikkal.
9. Talpra húzva és kisterpeszben vannak lábak. Megemeljük a fenekünket, medencénket, megtartjuk, majd lassan visszaengedjük a szivacsra.
10. Az előbbi medenceemelés a feladat, de meg kellene tartani, nem engedjük le, és eközben nyitni és zárni kellene a térdeket folyamatosan legalább nyolcszor. Figyeljünk arra, hogy eközben ne süllyedjen le a medencéje.
11. Megemeljük a feneket és fenntartjuk, eközben egyik-másik talpat emeljük el a talajról, vagyis közelítsük egyik másik térdet a hashoz felváltva.
12. Szintén a medence megemelése és megtartása a feladat, mialatt egyik, majd másik térdet nyújtsuk előre. Próbáljuk teljesen kinyújtani a térdet a levegőbe, bokát pedig pipába hátrafeszíteni.
13. Utolsó medenceemelős gyakorlatunk. Emeljük fel a feneket és egy kis boltívet rajzolva oldalirányba tegyük le egyik kezünk mellé. Onnan lassan emeljük meg és szintén egy teljes ívet lerajzolva vigyük át a feneket a másik oldalra és ott tegyük le. Hat-nyolc emelés erejéig ismételjük a mozdulatokat folyamatosan.
14. Lábak talpon. Térdek közé törölközőt, vagy kispárnát teszünk, legjobb megoldás azonban egy rugalmas gumilabda lenne. Szorítsuk össze a térdeket, tartjuk szorítva, majd lazítunk.
15. Lábak még mindig talpon. Szétdöntjük csípőből a lábakat oldalra, azaz a térdeket jól szétnyitjuk, majd visszahúzzuk őket középre és zárjuk. 16. Mindkét láb talpon. Egyik lábat térdből felnyújtjuk a levegőbe, lábfejet jól hátrafeszítjük, combok egy magasságban maradjanak, majd visszahajlítjuk a lábat térdből és talpra letesszük. Másik lábbal ugyan így.

Kiindulás: karok kényelmesen törzs mellett nyújtva, egyik láb talpon, másik láb nyújtva.
1. A nyújtott lábat térd közelítéssel hashoz húzzuk és utána kinyújtjuk az egész lábat a szivacs fölé néhány centiméterrel, kicsit itt megtartjuk, majd húzzuk a térdet újból hashoz és kezdjük elölről. Másik lábbal ismétlünk.
2. A nyújtott lábat megemeljük a másik comb magasságáig, lábfej végig pipában legyen, majd lassan visszaengedjük a szivacsra, ha meg tudjuk tartani, akkor csak a szivacs fölé. Ismétlés másik lábbal.
3. A nyújtott lábat, melynél a lábfejet hátrafeszítve tartjuk kivisszük oldalra terpeszbe, térdek végig felfelé nézzenek és nyújtva legyenek, majd visszahúzzuk középre. Ismétlés másik lábbal.
4. A nyújtott lábbal lassú bicikliző mozgást indítunk előrefelé nagy körökkel, majd ellenkező irányban, hátrafelé is. Másik lábbal ugyanígy. 
5. A nyújtott lábat csípőből kidöntjük (kifordítjuk), a térd végig nyújtva legyen, boka  pedig pipában hátrafeszítve. Ezt a lábállást megtartva emeljük a lábat csípőből így kifordítva a másik comb magasságáig, majd lassan talaj fölé leengedjük és kezdjük újból az emlést. Ismétlünk másik lábbak is.
6. A nyújtott lábat megemelve rajzoljuk a levegőbe sarokkal 1-től 16-ig a számokat. Jó nagy ívben mozgassuk a lábat egészen a talaj fölé leengedve, majd magasra is megemelve. Ismétlés másik lábbal.
7. A nyújtott lábbal dolgozva, bokát visszafeszítve indítsunk lassú körző mozgást csípőből. Sarokkal rajzoljuk a karikákat a levegőbe, térd végig nyújtva legyen. Kicsi karikával indulunk egyre nagyobbak felé, majd ha fárad a láb egyre kisebb karikarajzolással zárjuk a gyakorlatot.

Oldalt fekvés: Kényelmesen hajlítva vannak egymáson a lábak. Alul lévő kar fejünk alatt. Felül lévő kar törzs előtt támaszkodik tenyéren.
8. Felül lévő lábunkat hashoz húzzuk, kicsit összegömbölyödünk, majd kinyújtjuk a törzs vonalában és kiegyenesedünk.
9. Felül lévő lábat nyújtva megemeljük a törzsünk folytatásaként, felül lévő nyújtott karunkkal pedig nyújtózunk közben lefelé combunk oldalán, majd lassan visszaengedjük magunkat.
10. Felül lévő lábunkkal lefelé, karunkkal pedig lefelé jól megnyújtózunk, majd lazítunk.
11. Lábak egymáson fekszenek. Felül lévő kezünket tarkóra tesszük. Felül lévő lábunkat csípőből kifelé forgatjuk, bokákat zárva tartjuk, könyökünkkel is kifelé fordulunk, utána nézünk, majd visszazárjuk karunkat, lábunkat.
12. Karunk törzs oldalán fekszik. Megnyújtózkodunk a felül lévő karral lábunk felé, lefelé, közben kicsit elemeljük fejünket is, törzsünkkel hajolunk felfelé, majd lassan visszaengedjük magunkat.
13. Tarkóra tesszük a felül és az alul lévő kezünket is. Könyököket közelítjük, gömbölyödünk a háttal, majd a felül lévő karral kifordulunk, utánanézünk. Lábak mozdulatlanul maradnak, törzsből fordulunk.
14. Karokat mellmagasságban előretesszük törzs elé, tenyerünk a talajon. Felemeljük nyújtva a kart, hátunk mögé visszük, kifordulunk, utánanézünk, majd lassan visszafordulunk előre.
15. Felül lévő karunkat vállmagasságban felnyújtjuk és megtartjuk. Tenyerünkkel nyújtózkodunk plafon felé aprókat, törzsből kicsit utána emelkedünk, majd lazítunk.
16. Lábak kényelmesen hajlítva feküdjenek egymáson. A felül lévő lábat a hajlított helyzeten nem változtatva egyszerűen csak megemeljük csípőből (térd és sarok is emel), majd lassan visszatesszük a pihenő lábra.
17. Mindkét láb kényelmesen hajlítva. A felül lévő térdet megemeljük, csípőből kicsit kifordítjuk a lábat, bokák zárva maradnak (de törzsből ne dőljünk utána), majd ott megtartva az alul lévő térdet is utána emeljük, és az összezárt térdeket együtt engedjük le a talajra.
18. Kinyújtjuk a felül lévő lábat a törzs folytatásában. Ebből a helyzetből megemeljük oldalra, majd lassan leengedjük. Pár ismétlés után nehezítésként végezhetünk apró pici rugózásokat is a magasban lévő lábbal még inkább felfelé törekedve.
19. A felül lévő lábbal biciklizést indítunk előrefelé lassú, nagy körök rajzolásával, majd hátrafelé is.
20. A felül lévő lábat megtámasztjuk a másik láb előtt a talajon. Az alul lévő lábat kinyújtjuk. Ezt az alul lévő lábat kellene megemelni a talajról, megtartani pár másodpercig, majd lassan visszaengedni.

Hason fekvés: Homloktámasz, homlok alá párnát teszünk, karok törzs mellett kényelmesen nyújtva, lábaink is kényelmesen egymás mellett nyújtva.
1. Mindkét kezünket csípőre tesszük. Hátraemeljük a könyököket, zárjuk a lapockát, majd lassan visszaengedjük.
2. Kézhátakat a fenékre helyezzük. Kezeinket lassan felcsúsztatjuk a hátunkon, könyököket kiemeljük, ne lógjanak, lapockákat zárjuk, majd lassan visszacsúsztatjuk fenékre a kezeket.
3. Ugyanez a feladat, csak felváltva húzzuk fel a kezeket a háton.
4. Mindkét kar nyújtva a törzs mellett, tenyerek felfelé néznek. Egyszerre megemeljük mindkét kart, miközben tenyerünket talaj felé fordítjuk, zárjuk a lapockákat, megtartjuk, kicsiket húzogathatjuk is felfelé őket, majd lassan leengedjük és lazítunk.
5. Babatartásba helyezzük a karokat. Mindkettőt elemeljük a talajról, zárjuk a lapockákat, megtartjuk magasan, majd lassan leengedjük.
6. Ugyanez a feladat, kiegészítve azzal, hogy fenntartjuk a karokat és onnan váltott karral nyújtózunk fül mellé folyamatosan 6-8 x , majd lazítunk.
7. Tarkóra tesszük a kezeket. Kiemeljük a könyököket fel magasra, zárjuk a lapockákat. Megtartjuk a könyököket magasan, onnan egyik karral kinyújtózunk oldalra vállmagasságban, majd visszatesszük a kezet tarkóra, majd másik kart visszük oldalra, majd vissza tarkóra.
8. Felnyújtjuk mindkét kart fül mellé. Elemeljük az egyik nyújtott kart a talajról, visszatesszük, majd a másikat is.
9. Összekötjük az előző feladatot a lábak nyújtott megemelésével. Jobb kar - bal láb, majd bal kar - jobb láb emel egyszerre fel, majd lassan vissza.
10. Megnyújtózunk azonos oldali karral és lábbal egyszerre.
11. Mindkét kart oldalra nyújtjuk vállmagasságban. Elnyújtózunk egyik irányba, törzsből utána nyúlunk, majd lazítunk, megcsináljuk másik karral is.
12. Tenyerünket fenékre tesszük, lábak egymás mellet nyújtva, lábujjakon legyenek a lábfejek.  Összeszorítjuk a farizmot, jó erősen megfeszítjük, közben könyököket hátrahúzzuk, zárjuk a lapockákat, tenyerek fenéken maradnak végig, majd lazítunk.
13. Egyik lábat nyújtva megemeljük csípőből közben törzsből is emelkedünk, tenyerek a fenéken vannak, majd lassan visszaengedjük. Figyeljünk, hogy a fej a törzs egyenes folytatása maradjon – végig a talajt nézzük. Ugyanezt másik lábbal is.
14. Térdből mindkét lábat behajlítjuk, talpak pipálva, vízszintesen, elemeljük egyik lábat csípőből felfelé, talpat toljuk a levegőbe, majd lassan leengedjük és másik lábbal is megcsináljuk.
15. Nyújtva helyezkednek el a lábak kényelmesen egymás mellett, lábfej lábujjon támaszkodik. Kezek tarkón vannak. Mindkét lábat nyújtva kivisszük terpeszbe, közben törzsből megemelkedünk mellmagasságig, majd visszahúzzuk a lábakat középre, leereszkedünk.
16. Nyújtózkodjunk felváltva egyik – másik lábbal csípőből folyamatosan.
17. Lazításképpen csípőből lazán döntsük / fordítsuk ki – be a nyújtott lábakat. Befordításnál jól húzzuk össze a farizmot is.

Ha a fent leírt hason fekvő gyakorlatok jól mennek, a karmozgásokat kombinálni lehet a fej, illetve a törzs megemelésével mellmagasságig!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése